ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพลังปัญญา

ระดับ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคเหนือ ระดับ 1 : เชียงราย  พิษณุโลก

ภาคเหนือ ระดับ 2 : เชียงราย  พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 1 : ขอนแก่น  นครพนม

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 2 : ขอนแก่น  นครพนม