โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด 

ระดับ 1 และระดับที่ 2 ปี2560 (เกียรตินิยม)

ที่สวนโมกข์พลาราม

วันที่ 3 ธันวาคม 2560

 

 

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด

โครงการพลังปัญญา ด้วยศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด