พิธีเชิดชูเกียรติพลังปัญญา

ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับ ๑ และระดับ ๒ 

ณ ห้องประชุมโรงแรมรัชดาซิตี้

วันพุธที่  11-14 พฤศจิกายน 2560

 

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ

บรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ