อบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เทศบาลตำบลบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒

บรรยากาศการอบรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงสินค้า ครั้งที่ ๒