การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

ณ  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon

บรรยากาศการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Oyster Lily Lemon